Skip to main content

Case Studies - Wybrane Wdrożenia Logistyczne.

Przedstawiamy szczegółowy opis wybranych realizacji, które w doskonały sposób obrazują metodykę naszej pracy. Zaczynając od określenia potrzeb klienta, weryfikacja jego obecnej sytuacji, poprzez przygotowanie propozycji nowych rozwiązań i optymalizacji już istniejących, kończąc na wdrożeniu uzgodnionych prac oraz kontroli rezultatów działań.

Kategoria:

Koncepcja logistyczna i projekt nowego magazynu komponentów Husqvarna

Dzięki wsparciu konsultantów Elandis udało nam się zaprojektować, wybudować i uruchomić nowy magazyn komponentów w ciągu 12 miesięcy i zrealizować inwestycję poniżej wartości zdefiniowanego budżetu, osiągając tym samym oszczędność na poziomie 5%.

Magdalena Stryczek,
Husqvarna Logistics Manager

Projekt automatycznego magazynu dystrybucyjnego dla Edu-Książka

Specyfika biznesu (wysoko wolumenowy e-commerce) wymagała zaprojektowania przestrzeni magazynowej oraz zdefiniowania przebiegów logistycznych, uwzględniając najlepsze praktyki logistyczne. Dzięki naszym rekomendacjom m.in. trzykrotnie zwiększyliśmy powierzchnię kompletacyjną Klienta oraz zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej poprzez zastosowanie celowanych rozwiązań z zakresu automatyki magazynowej.

Łukasz Lisowiec,
CEO, Founder – Elandis

Projekt nowej powierzchni magazynowej dla firmy Wialan

Zastosowane rozwiązania logistyczne oraz prawidłowo dobrana metodyka pracy pozwoliły na daleko idącą optymalizację powierzchni magazynowej oraz operacyjnej.

Łukasz Lisowiec,
CEO, Founder - Elandis

Gmoto.pl – rekonfiguracja i layout magazynu

Współpraca z konsultantami Elandis należała do bardzo udanych – proponowane rozwiązania poparte były odpowiednimi wyliczeniami i przykładami, dzięki czemu zyskaliśmy duże bezpieczeństwo inwestycyjne i pewność, iż kompleks magazynowy uwzględnia nie tylko bieżące potrzeby firmy, ale również te przyszłe związane z ciągłym rozwojem firmy.

Paweł Cebulak,
Właściciel Gmoto.pl

Koncepcja centrum logistycznego dla Insbud

Optymalnie zaprojektowany magazyn, zastosowane rozwiązania infrastrukturalne oraz wdrażany system klasy WMS dodatkowo zwiększą ergonomię pracy i wydajność operacyjną centrum dystrybucyjnego.

Kamil Jankowiak,
Prezes Zarządu Insbud Sp. z o.o.