Projekt nowej powierzchni magazynowej dla firmy Wialan.

40%

WIĘKSZA POWIERZCHNIA
MAGAZYNOWA I OPERACYJNA

Przedsiębiorstwo działa w sektorze zaopatrzenia ogrodnictwa i rolnictwa w środki produkcji rolnej.

Istnieje od 1992 r. i zatrudnia ponad 400 osób.

Posiada magazyn o powierzchni 5000 m2.

“Zastosowane rozwiązania logistyczne oraz prawidłowo dobrana metodyka pracy pozwoliły na daleko idącą optymalizację powierzchni magazynowej oraz operacyjnej.”

Łukasz Lisowiec,CEO, Founder - Elandis

Przebieg realizacji projektu logistycznego

POTRZEBA

 • Zaprojektowanie nowej powierzchni magazynowej na działce inwestora z uwzględnieniem maksymalnej możliwości jej zabudowy;
 • Reorganizacja istniejących powierzchni magazynowych (obiekty, place);
 • Zaprojektowanie stref operacyjnych uwzgledniających wartości szczytowe w poszczególnych sezonach sprzedaży;
 • Przedstawienie globalnej koncepcji pracy logistyki magazynowej z uwzględnieniem pozostałych obiektów magazynowych i placów składowania;
 • Opracowanie koncepcji procesów logistycznych oraz stworzenie listy wymagań funkcjonalnych dla systemu wspierającego pracę magazynu klasy WMS.

ROZWIĄZANIE

 • Kompletna koncepcja organizacji logistyki z uwzględnieniem obecnych magazynów, planowanej budowy nowego obiektu oraz reorganizacji powierzchni w istniejących obiektach I placach;
 • Layout uwzględniający funkcjonalne strefy operacyjne dla obsługi zwiększonych przepływów towarowych;
 • Zastosowanie systemu automatyki do transportu pomiędzy kondygnacjami antresoli;
 • Stworzenie globalnego systemu oznaczeń dla: obiektów, placów, stref I lokalizacji, z zachowaniem unikalności;
 • Stworzenie koncepcji procesów logistycznych oraz listy wymagań funkcjonalnych dla systemu wspierającego pracę magazynu klasy WMS;
 • Rekomendacje co do systemu wózków transportujących i kompletacyjnych wraz z doborem odpowiednich nośników, kuwet kompletacyjnych.

EFEKTY

 • Maksymalizacja powierzchni składowania towarów o mniejszych gabarytach, poprzez zastosowanie antresoli żelbetowej nad strefą operacyjną dostaw, załadunków, konsolidacji i pakowania – w obiekcie 5 tys. m2, uzyskano 7 tys. m2 powierzchni magazynowej i operacyjnej;
 • Zwiększenie wydajności procesu kompletacji towarów drobnych, poprzez umożliwienie realizacji procesu multikompletacji w wybranej strefie;
 • Zwiększenie ergonomii pracy w strefie pakowania poprzez zastosowanie odpowiednich stanowisk pracy oraz automatyczne dostarczanie zamówień do pakowania;
 • Ujednolicenie koncepcji przebiegu procesów logistycznych, magazynowych, co skutkowało uzyskaniem standaryzacji pracy oraz zastępowalności w każdym z obszarze pracy.

Galeria realizacji projektu logistycznego