Skip to main content

Optymalizacja Magazynu, Optymalizacja Intralogistyki

Nasza usługa optymalizacji magazynu, reorganizacji pracy magazynu obejmuje między innymi wyeliminowanie wąskich gardeł, maksymalizację wykorzystania zasobów firmy, skrócenie czasu wykonywania operacji logistycznych, czyli wszelkich zabiegów, które pozwalają na optymalną i efektywną pracę.

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie doświadczonych logistyków – praktyków. Posiadają oni wymagane niezbędne umiejętności, które są nieustannie doskonalone podczas realizacji projektów dotyczących strategii logistycznych. Nasi eksperci dostarczają wiedzę i doświadczenie wraz z rekomendacją rozwiązań infrastrukturalnych, sprzętowych czy w zakresie systemów logistycznych niezależnie od tego, czy chodzi o reorganizację magazynu, optymalizację logistyki magazynowej, optymalizację intralogistyki, znakowanie magazynu czy optymalizację tradycyjnie działającego magazynu jak i wysoce zautomatyzowanych obiektów.

Projekty reorganizacji i optymalizacji procesów logistycznych realizujemy zawsze w bliskiej współpracy z zespołem Klienta. Nasze koncepcje logistyczne są zawsze wynikiem wniosków powstałych na bazie wnikliwego przeanalizowania sytuacji zastanej w firmie Klienta. Pomysły uwzględniają najdrobniejsze szczegóły specyfiki logistyki przedsiębiorstwa oraz plany jego rozwoju. Wszelkie rekomendacje opracowujemy w przejrzysty i przystępny sposób – zarówno w formie opisowej, jak i schematycznej. Prezentujemy i szczegółowo omawiamy każdą naszą propozycję, jej mocne i słabe strony, finalnie doradzając najlepsze opcje i rozwiązania.

Opierając się na zgromadzonych danych i naszym bogatym doświadczeniu, opracowujemy indywidualne rekomendacje. Mogą one obejmować różne aspekty działalności magazynowej – od reorganizacji układu magazynu, przez wdrożenie nowych technologii, po szkolenia dla pracowników. Wierzymy, że prawdziwa optymalizacja to nie tylko wprowadzenie nowych narzędzi, ale przede wszystkim efektywne ich wykorzystanie w codziennej pracy.

Kluczem do osiągnięcia trwałych korzyści z optymalizacji magazynu jest także angażowanie zespołu w proces zmian. Dlatego nasze usługi obejmują również wsparcie w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej, która promuje ciągłe doskonalenie, innowacyjność i odpowiedzialność za wyniki.

Niektóre z naszych usług mogą być też realizowane w formie szkoleń. Pozwala to pracownikom na szybsze zaznajomienie się z nową charakterystyką procesów, lepsze zrozumienie zasad pracy w nowej organizacji czy też efektywniejsze przygotowanie do nowego trybu pracy.

 

Nasi konsultanci logistyczni zajmują się wszystkimi elementami optymalizacji istniejącego rozwiązania logistycznego.

OPTYMALIZACJA MAGAZYNU I USPRAWNIENIA LOGISTYKI

  • Reorganizacja magazynu
  • Optymalizacja logistyki magazynowej
  • Optymalizacja intralogistyki
Współpracując z nami, możesz uzyskać:

Zwiększenie wydajności |
Optymalizację kosztów |
Usprawnienie procesów logistycznych |

Informacje o Naszych Usługach

Optymalizacja magazynu

Duży potencjał poprawy wydajności operacji oraz jednocześnie oszczędności kosztów w logistyce firmy stanowi optymalizacja magazynu na poziomie operacyjnym (pracy ludzi).

Usługa optymalizacji logistyki magazynowej dedykowana jest właśnie takim usprawnieniom – m.in. maksymalizacji wykorzystania zasobów firmy, odpowiedniej organizacji przepływu dokumentów i informacji w samym magazynie jak i na styku z działami, z którymi on współpracuje, skróceniu czasu wykonywania prac magazynowych – wszelkim zabiegom i działaniom, które pozwalają na optymalną i efektywną pracę pracowników magazynowych.

Projekty optymalizacyjne związane z operacjami zachodzącymi w logistyce magazynowej realizujemy zawsze w bliskiej kooperacji z zespołem Klienta, a opracowane rozwiązania i propozycje usprawnień są zawsze wynikiem działań wspólnych. Każda sugestia zmian oparta jest zarówno o analizę danych logistycznych, jak i wnioski płynące z obserwacji i pomiarów operacji wykonywanych w magazynie. Co ważne – uwzględnia obecne, ale też przyszłe potrzeby logistyki firmy związane chociażby ze skalowaniem biznesu.

Oprócz opracowania pomysłów i koncepcji optymalizacji logistyki magazynowej, nasi konsultanci mogą pomóc wdrożyć w życie wybrane rozwiązania.

Projekty organizujące i optymalizujące procesy logistyczne zachodzące w magazynie naszych Klientów, przygotowujemy w przejrzysty i przystępny sposób, w formie opisowej i schematycznej. Nasze koncepcje są wynikiem wniosków powstałych po wnikliwym zapoznaniu się z sytuacją zastaną w firmie Klienta. Uwzględniają one najdrobniejsze szczegóły specyfiki przedsiębiorstwa oraz plany rozwojowe.

W usłudze możemy zaoferować cykl szkoleń pracowników, które mają na celu zaznajomienie ich z nową charakterystyką procesów, lepsze zrozumienie zasad pracy w nowej organizacji oraz przygotowanie do nowego trybu pracy w magazynie.

Reorganizacja magazynu

Na etapie bardzo dynamicznego rozwoju firmy, dość często okazuje się, że działanie magazynu stanowi istotny problem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ograniczenia budynków (stare budownictwo, niefunkcjonalność, wiele pojedynczych fizycznych lokalizacji), brak infrastruktury adekwatnej do magazynowanych towarów (ich specyfiki i wolumenu), nieporządek i bałagan generujące coraz to większe nieefektywności i dezorganizujące operacje magazynowe – to tylko najpopularniejsze problemy, jakie spotykamy na co dzień.

Nasza firma specjalizuje się w projektach reorganizacji magazynów. W naszych pracach i opracowywanych planach działania kładziemy szczególny nacisk na jak najmniejszą ingerencję w bieżące czynności wykonywane przez pracowników logistyki magazynowej, gdyż wszelkie niezaplanowane i nieprzemyślane działania wpływają znacząco na jakość i efektywność pracy – przede wszystkim na opóźnienia oraz pomyłki.

Oprócz opracowania koncepcji zmian, możemy też pomóc naszym Klientom wdrożyć wybrane rozwiązania w życie.

Optymalizacja intralogistyki

Optymalnie działająca intralogistyka to w obecnych zmiennych warunkach rynkowych klucz działania i przewagi konkurencyjnej wielu firm. To optymalny przepływ materiałów i informacji w obrębie magazynu i na hali produkcyjnej, to też kontrola i planowanie zapasów.

Usługa optymalizacji intralogistyki to usługa, w której nasi konsultanci doradzają Klientom między innymi:

  • jak usprawnić współpracę między różnymi działami firmy mającymi wpływ na zarządzanie intralogistyką: zaopatrzenia, produkcji czy magazynu;
  • jak efektywnie synchronizować procesy produkcyjne i magazynowe aby surowce, półprodukty czy wyroby gotowe trafiały zawsze na czas do miejsca, w którym są oczekiwane.
  • jak zorganizować procesy aby były bardziej elastyczne czy niezawodne w nagłych sytuacjach.
  • jak lepiej zarządzać zapasami i przepływem informacji,
  • w zakresie automatyzacji i cyfryzacji procesów

Intralogistyka jest jednym z tych obszarów działalności przedsiębiorstwa, który posiada największy potencjał optymalizacji. Jest tak dlatego, że każda firma ma zdecydowanie większy wpływ na swoją wewnętrzną organizację aniżeli na warunki panujące na rynku.

Nasi konsultanci posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie optymalizacji intralogistyki. Każdy nasz projekt rozpoczynamy od drobiazgowej analizy obecnej sytuacji u Klienta i jego potrzeb, co pozwala nam tworzyć, dobierać lub proponować optymalne rozwiązania, dopasowane do charakterystyki i specyfiki danej firmy.

Zaufali nam