Projekt magazynu wraz z automatyką magazynową dla Edu-Książka.

300%

ZWIĘKSZENIE POWERZCHNI
KOMPLETACYJNEJ

Istniejąca od 2007 r., jedna z 3 największych w Polsce firm – dystrybutorów podręczników do nauki języka angielskiego.

Posiada 20 punktów sprzedaży detalicznej oraz 2 sklepy internetowe.

Posiada magazyn o powierzchni 5000 m2.

“Specyfika biznesu (wysoko wolumenowy e-commerce) wymagała zaprojektowania przestrzeni magazynowej oraz zdefiniowania przebiegów logistycznych, uwzględniając najlepsze praktyki logistyczne.
Dzięki naszym rekomendacjom m.in. trzykrotnie zwiększyliśmy powierzchnię kompletacyjną Klienta oraz zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej poprzez zastosowanie celowanych rozwiązań z zakresu automatyki magazynowej.”

Łukasz Lisowiec,CEO, Founder – Elandis

Przebieg realizacji projektu logistycznego

POTRZEBA

 • Zaplanowanie przestrzeni magazynowej pod obsługę sprzedaży e-commerce, z zapewnieniem skalowalności rozwoju biznesu;
 • Wsparcie generalnego wykonawcy w procesie projektowania obiektu magazynowego z uwzględnieniem przepisów budowlanych i przeciwpożarowych (NFPA13);
 • Zwiększenie o 600% dobowej przepustowości realizacji wysyłek, względem istniejących przepływów;
 • Optymalne rozłożenie towaru w przestrzeni magazynowej z uwzględnieniem zapasów kompletacyjnych i zasobowych;
 • Przeprowadzenie przetargu na dostarczenie infrastruktury magazynowej wraz z oceną i rekomendacjami (automatyka magazynowa, regały, wózki, kuwety itp.).

ROZWIĄZANIE

 • Zaprojektowanie przestrzeni magazynowej uwzględniającej charakterystykę sprzedaży kanału e-commerce;
 • Dobór wydajnej infrastruktury magazynowej, zwiększającej ergonomię pracy i dostępność towaru do kompletacji;
 • Zaprojektowanie stanowisk pracy w strefach przyjęcia dostaw, kompletacji, pakowania i sortowania paczek na destynacje wysyłkowe;
 • Zdefiniowanie przebiegu procesów logistycznych z uwzględnieniem najlepszych praktyk logistycznych;
 • Stworzenie szczegółowych wytycznych dotyczących rozlokowania towaru z uwzględnieniem analizy rotacji oraz preferencji zakupowych Klientów indywidualnych;
 • Stworzenie logiki znakowania stref operacyjnych i składowania.

EFEKTY

 • Możliwość składowania 100 000 SKU i prawie 3 000 000 jednostek magazynowych;
 • Możliwość sprawnej obsługi zamówień zarówno w szczycie sezonu, jak i po sezonie (skalowalność rozwiązań);
 • Oszczędność energii elektrycznej spowodowana wybraniem odpowiednich rozwiązań automatyki magazynowej;
 • Minimalizacja operacji transportowych w procesie kompletacji z wykorzystaniem systemu przenośników magazynowych;
 • Zwiększenie wydajności procesu kompletacji towarów z wykorzystaniem multikompletacji zamówień;
 • Zwiększenie dostępności i identyfikowalności towarów;
 • Zwiększenie dostępnej powierzchni kompletacyjnej z 2400m2 do 9600m2.