Koncepcja logistyczna dla magazynów Husqvarna.

husqvarna-logo-case-study-elandis

5%

REDUKCJA KOSZTÓW
PONIESIONEJ INWESTYCJI

Światowy lider wśród producentów urządzeń mechanicznych do pielęgnacji zieleni.

Produkcja na terenie Polski rozpoczęła się w 2010 r. i wynosi ponad 100 tys. kosiarek pchanych i samojezdnych rocznie.

Posiada magazyn o powierzchni 20 000 m2.

“Dzięki wsparciu konsultantów Elandis udało nam się zaprojektować, wybudować i uruchomić nowy magazyn komponentów w ciągu 12 miesięcy i zrealizować inwestycję poniżej wartości zdefiniowanego budżetu, osiągając tym samym oszczędność na poziomie 5%. Zaprojektowany magazyn spełnił nasze założenia biznesowe co do kwestii obsługi modeli produkcyjnych dla nowych i istniejących rodzin marki Husqvarna.”

Magdalena StryczekLogistics Manager w Husqvarna

Przebieg realizacji projektu logistycznego

POTRZEBA

 • Weryfikacja pierwotnej koncepcji zagospodarowania wnętrza (wraz z niektórymi elementami architektonicznymi), uwzględniając przy tym najlepsze praktyki logistyczne, zaplanowane kierunki rozwoju firmy, specyfikę działania logistyki produkcyjno-magazynowej firmy oraz specyfikę branży.

ROZWIĄZANIE

 • Layout magazynu w dwóch wersjach do wyboru i akceptacja jednego z nich przez zespół;
 • Szczegółowe wytyczne dotyczące rozlokowania asortymentu w przestrzeni nowego magazynu – tzw. geografia magazynu wraz z logiką znakowania lokalizacji magazynowych;
 • Projekt procesów logistycznych, według których miałaby się odbywać praca w nowym magazynie i obszarze produkcji;
 • Specyfikacja wymagań funkcjonalnych rozwiązania IT (JDE) do obsługi logistyki w nowym magazynie;
 • Benchmark rekomendowanych rozwiązań projektowych,
 • Stworzenie harmonogramu inwestycji z wykresem Ganta oraz nadzór ekspercki dotyczący:
  • stworzenia wytycznych do zapytań ofertowych pod rekomendowane rozwiązania infrastrukturalne,
  • negocjacje cenowe rozwiązań,
  • wybór dostawców,
  • weryfikacje umów i zakresów umów od strony technicznej,
  • nadzór nad terminowością przeprowadzenia instalacji,
  • uruchomienie pracy w nowym magazynie (GO-LIVE).

EFEKTY

 • Planowe uruchomienie nowego magazynu komponentów w ciągu 12-mc i uruchomienie procesów logistycznych w nowym obiekcie,
 • Realizacja inwestycji poniżej wartości zdefiniowanego budżetu,
 • Spełnienie założeń biznesowych co do kwestii obsługi nowych modeli produkcyjnych dla nowych projektów i rodzin Husqvarna przez nowym magazyn komponentów,
 • Zwiększenie ergonomii pracy i wydajności pracy poprzez zastosowanie automatycznych rozwiązań infrastrukturalnych,
 • Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw poprzez zmniejszenie jego długości i czasów dostarczania komponentów do obszaru produkcji,