Skip to main content

Strategia Logistyczna i Transformacje Logistyczne

W czasach dynamicznie zmieniającego się rynku, nieustanne doskonalenie operacji logistycznych jest kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zaspokojenia rosnących wymagań klientów. Jako specjaliści w dziedzinie konsultingu logistycznego, jesteśmy tu, aby pomóc firmom w wypracowaniu skutecznej strategii logistycznej oraz przeprowadzeniu niezbędnych transformacji.

Strategia logistyczna jest esencją skutecznego zarządzania całym łańcuchem dostaw. Nasze podejście opiera się na głębokim zrozumieniu biznesu, rynku i specyfiki branży Klienta. Analizujemy obecny stan operacji, identyfikujemy kluczowe wyzwania i szanse, a następnie opracowujemy strategię dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i celów. Czy chodzi o optymalizację procesów, wykorzystanie nowych technologii czy rozszerzenie rynków dostaw, nasz zespół ekspertów zapewni, że strategia logistyczna będzie kompleksowa, innowacyjna i skuteczna.

Transformacja logistyczna to nie tylko wprowadzenie nowych narzędzi czy procesów, ale przede wszystkim zmiana kultury, podejścia i struktury organizacyjnej w celu osiągnięcia wyższej efektywności. Jesteśmy przekonani, że każda firma ma unikalny zestaw wyzwań i możliwości, dlatego nasza propozycja transformacji jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Rozpoczynamy od analizy obecnego stanu, a następnie proponujemy zmiany, które mogą obejmować zarówno technologie, jak i ludzi. Może to być wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania magazynem, automatyzacja procesów czy szkolenie personelu w zakresie najlepszych praktyk logistycznych. Kluczem do sukcesu jest integracja wszystkich elementów w spójną całość, która przynosi wymierne korzyści dla biznesu.

Rozumiemy, jak ważna jest skuteczna logistyka dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Dlatego też nasze podejście jest zawsze ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych wyników: obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności, poprawa jakości obsługi klienta i zadowolenia pracowników. Nasz zespół logistyków – praktyków składa się z doświadczonych ekspertów, którzy posiadają wiedzę i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia skutecznej transformacji logistycznej.

Zapraszamy do współpracy z nami.

STRATEGIA LOGISTYCZNA I TRANSFORMACJE LOGISTYCZNE

 • Strategia logistyczna (w tym BRB)
 • Studium wykonalności (feasibility study)
 • Cyfryzacja logistyki
Współpracując z nami, możesz uzyskać:

Bezpieczeństwo inwestycji |
Kompleksowe info projektowe magazynu |
Wybór celowanych rozwiązań logistycznych |

Informacje o Naszych Usługach

Strategia logistyczna

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. Raz na kilka lat definiują lub aktualizują swoją strategię rozwoju – program, który określa główne cele firmy i sposoby ich osiągania. Jednym z istotniejszych obecnie obszarów definiowanych w ramach wizji rozwoju firmy jest strategia logistyczna, czyli zestaw długookresowych, skoordynowanych decyzji i działań w zakresie m.in. lokalizacji, magazynowania, transportu czy wreszcie sposobu obsługi klientów.

Bardzo często na pewnym etapie życia firmy pojawia się moment, w którym przedsiębiorstwo rozważa czy rozwijać i zarządzać logistyką we własnym zakresie, czy też powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej (operatorowi logistycznemu) i skupić się na głównej działalności biznesu. Padają wtedy fundamentalne pytania: Który model jest lepszy dla nas? Jakie będą koszty związane z jedną i drugą opcją? Czy jest to odpowiedni czas na zmiany? Jakie korzyści i ryzyka niosą za sobą rozważane opcje?

Jest to zawsze bardzo indywidualna kwestia, którą każdy przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować, przekalkulować i rozważyć wyłącznie w kontekście własnej działalności i celu, jaki chce osiągnąć.

Wspieramy właścicieli i zarządy firm w określeniu optymalnego kierunku rozwoju logistyki przedsiębiorstwa, analizując, oceniając i rekomendując najlepsze scenariusze z rozważanych, m.in.:

 • „Build” – budowa / rozbudowa własnego magazynu i organizacja logistyki wokół niego we własnym zakresie;
 • „Rent” – wynajem powierzchni magazynowej i organizacja logistyki w wynajętym obiekcie we własnym zakresie;
 • „Outsourcing” – powierzenie logistyki firmy w ręce wyspecjalizowanego w tym zakresie podmiotu.

Jako wynik przeprowadzonych prac powstaje dokument analityczny (strategia logistyczna) dokładnie określający koszty jak i definiujący korzyści i ryzyka każdej z analizowanych opcji. Na podstawie tak przeprowadzonych analiz firma może w pełni świadomie i bez zbędnego ryzyka podejmować najkorzystniejsze dla siebie decyzje biznesowe.

Studium wykonalności (feasibility study)

Studium wykonalności to usługa, dzięki której firma zyskuje podstawę merytoryczną dotyczącą inwestycji, którą ma zamiar zrealizować.
Opracowanie takiego studium w kontekście logistyki wiąże się najczęściej z inwestycją w nowy magazyn lub centrum dystrybucyjne. W ramach realizowanych przez nas prac Klienci mogą liczyć m.in. na:

 • Wskazanie geograficzne lokalizacji nowego obiektu wraz z plusami i minusami przedstawionych alternatyw;
 • Wyznaczenie wielkości tak całego obiektu oraz poszczególnych, zasadniczych, najważniejszych stref operacyjnych zapewniających efektywność operacji i plany rozwoju firmy;
 • Przedstawienie rozwiązań infrastrukturalnych (do składowania, transportu wewnątrzzakładowego, itp.) wraz z wszelkimi plusami i minusami każdej z opcji,;
 • Przedstawienie opcji automatyzacji procesów ze wskazaniem na konkretne rozwiązania automatyzujące;
 • Analizę możliwości i przedstawienie sposobu połączenia nowego obiektu z już działającymi (z zachowaniem optimum przepływów towarowych);
 • Przedstawienie koncepcji zapewniających efektywną obsługę logistyczną obiektu (liczba wjazdów / wyjazdów, doków, bram, parkingów);
 • Obliczenie zapotrzebowania na siłę roboczą (personel);
 • Przygotowanie budżetu inwestycji (porównanie CAPEX/OPEX);
 • Przygotowanie planu realizacji inwestycji wraz z harmonogramem zawierającym najważniejsze kamienie milowe projektu oraz poszczególne kroki wyzwalające kolejne działania.

Nasi sprawdzeni eksperci dostarczają naszym Klientom wymaganą, pełną inżynierską, logistyczną wiedzę. W rezultacie naszej usługi, Klient otrzymuje od nas biznesowe uzasadnienie wykonalności projektu: wyjściowy koncept obiektu, proponowane rozwiązania, najważniejsze kalkulacje oraz wskazania techniczne i organizacyjne mające na celu usprawnić realizację projektu.

Cyfryzacja logistyki

Cyfryzacja i digitalizacja to wciąż dla wielu firm tak zwana „czarna magia”. Brak wyspecjalizowanego personelu, złe doświadczenia, złożoność procesów – to tylko przykłady powodów, dla których chcąc wdrożyć konkretne rozwiązania, bądź przymierzając się do konkretnych zmian na polu automatyzacji procesów, warto skorzystać z pomocy naszych specjalistów.

Usługa transformacji cyfrowej w logistyce którą oferuje nasza firma to spektrum działań mających na celu pomoc naszym Klientom w wyborze i wdrożeniu rozwiązań informatycznych w obszarach związanych z logistyką magazynową. Wspieramy także firmy w wyborze i wprowadzeniu innowacji dedykowanych logistyce.

Nasi eksperci posiadający wieloletnie, bogate doświadczenia związane z wprowadzaniem i udoskonalaniem rozwiązań technologicznych w obszarze logistyki magazynowej, mogą pomóc firmie w następujących obszarach:

 • Opracowaniu wymagań funkcjonalnych, wyborze i wdrożeniu systemów do zarządzania gospodarką magazynową (WMS);
 • Doradzeniu w kwestii rozwiązań do automatycznej identyfikacji dedykowanym logistyce;
 • Stworzeniu założeń / koncepcji / projektu wykonawczego w zakresie systemów LAN / WLAN / CCTV dedykowanych logistyce;
 • Wdrożeniu rozwiązań opartych o urządzenia Internetu Rzeczy (IoT);
 • Robotyzacji procesów;
 • I wielu innych.
Zaufali nam