50%

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
PROCESU WYDAWANIA PACZEK

Sklep motocyklowy z ponad 93 000 wyłącznie nowych części motocyklowych przypisanych do ponad 100 marek motocykli współczesnych i zabytkowych i skuterów sprzedawanych wysyłkowo.

Istnieje od 2009 r.

Posiada magazyn o powierzchni 900 m2.

“Współpraca z konsultantami Elandis należała do bardzo udanych – proponowane rozwiązania poparte były odpowiednimi wyliczeniami i przykładami, dzięki czemu zyskaliśmy duże bezpieczeństwo inwestycyjne i pewność, iż kompleks magazynowy uwzględnia nie tylko bieżące potrzeby firmy, ale również te przyszłe związane z ciągłym rozwojem firmy.”

Paweł CebulakWłaściciel Gmoto.pl

Przebieg realizacji projektu logistycznego

POTRZEBA

 • Konieczność zagospodarowania nowobudowanej powierzchni magazynowej (layout magazynu), wydzielenie stref przyjęcia, kompletacji i wydania towaru,
 • Rekonfiguracja istniejącej części magazynowej, optymalne połączenie istniejącego i nowobudowanego obiektu,
 • Rozwiązanie problemu przepływu towarów z odbiorem własnym oraz zamówień składanych w przyległym sklepie,
 • Nieefektywny proces kompletacji przez szukanie towarów w lokalizacjach buforowych,
 • Obsługa dużych wolumenów przyjmowanych w kontenerach z Chin.

ROZWIĄZANIE

 • Trzypoziomowa (0+2) antresola jako wielopoziomowa strefa kompletacji wraz z systemem przenośników pojemników kompletacyjnych,
 • Automatyczne dostarczenie skompletowanych pojemników do docelowych stanowisk weryfikacji i pakowania wysyłek,
 • Zorganizowanie nowej strefy przyjęcia i znakowania produktów,
 • Projekt regałów do przechowywania opon w dotychczasowej strefie magazynu oraz plan zagospodarowania antresoli nad tą strefą,
 • Wydzielenie stref transferowych dla towarów przesuwanych do sklepu.

EFEKTY

 • 142 lokalizacje paletowe pozwalające na składowanie dużych wolumenów z Chin,
 • 1480 m2 powierzchni składowania półkowego,
 • Usprawnienie procesu kompletacji (kompletacja strefowa),
 • Wygodna strefa pakowania, pozwalająca na wydanie 50% więcej paczek,
 • Nowa logika znakowania, usprawniająca odnalezienie towaru.