Logistyczny projekt funkcjonalny oraz optymalizacja magazynu dla Insbud.

5%

REDUKCJA KOSZTÓW
PONIESIONEJ INWESTYCJI

Akcjonariusz i stały partner handlowy EUROPEAN STEEL GROUP.

Dystrybutor wyrobów hutniczych. Istnieje od 1995 r.

Posiada magazyn o powierzchni 9 000 m2.

“Biorąc pod uwagę zaangażowanie, ilość przekazanych nam rekomendacji oraz profesjonalizm konsultantów prowadzących projekt, możemy stwierdzić, iż nasza współpraca z firmą Elandis była bardzo udana. Rekomendacje płynące z prowadzonych prac, pozwoliły nam zrozumieć, iż jednym z naszych ograniczeń rozwojowych jest brak globalnego systemu do zarządzania stanami magazynowymi znajdującymi się w nowym obiekcie. Optymalnie zaprojektowany magazyn, zastosowane rozwiązania infrastrukturalne oraz wdrażany system klasy WMS dodatkowo zwiększą ergonomię pracy i wydajność operacyjną centrum dystrybucyjnego.”

Kamil Jankowiak,Prezes Zarządu Insbud Sp. z o.o.

Przebieg realizacji projektu logistycznego

POTRZEBA

 • Przygotowanie layoutu nowego centrum logistycznego, na którego podstawie miał być wybudowany budynek;
 • Bieżąca współpraca z firmą architektoniczną w zakresie stworzenia bryły nowego budynku;
 • Doradztwo i wsparcie przy projektowaniu i planowaniu procesów w nowobudowanym Centrum Dystrybucyjnym firmy;
 • Znaczne zwiększenie zdolności operacyjnych;
 • Pełna koordynacja pracy magazynu i transportu (poprzez ERP / WMS).

ROZWIĄZANIE

 • Kompleksowy projekt funkcjonalny nowego centrum dystrybucyjnego (projekt bryły wraz z poszczególnymi wymiarami poszczególnych części budynku, naw, bram, drzwi, miejsc składowania, szlaków komunikacyjnych);
 • Integracja Systemu Automatycznego Składowania [SAS] typu Honeycomb (strefy uzupełniania oraz pobierania towarów) z pozostałymi obszarami składowania;
 • Optymalizacja wykorzystania suwnic w procesach rozładunku i załadunku;
 • Połączenie dwóch koncepcji: „Towar do człowieka” i „Człowiek do towaru”.

EFEKTY

 • Optymalizacja przestrzeni składowania dzięki zastosowaniu systemu automatycznego składowania [SAS] o pojemności 1400 kaset (każda o długości 6m i nośności 3 tony);
 • Usprawnienie procesów rozładunkowych jak i załadunkowych w obrębie nowego centrum dystrybucyjnego;
 • Zwiększenie możliwości dysponowania i operowania większą ilością zapasów dla poszczególnych SKU – niemal 5-krotny wzrost z 3 tyś. do 14 tyś. ton;
 • Optymalnie zaprojektowany magazyn pozwalający na przyszłościowe wdrożenie rozwiązania klasy WMS.