Skip to main content

Projekt Logistyczny Magazynu, Projekt Automatyki Magazynowej, WMS Design

Wdrażanie nowego rozwiązania logistycznego w życie oparte o przygotowany uprzednio projekt logistyczny magazynu, to wymagająca inwestycja – zarówno kosztowa jak i logistyczna. Jej celem jest rozwój biznesu, możliwość oferowania Klientom szerszej gamy produktów, większa dostępność towarów, a wreszcie efektywniejsza i szybsza obsługa zamówień.

Nasi specjaliści, na bazie szeroko zakrojonych prac zapoznawczych z logistyką danego przedsiębiorstwa (analizy specyfiki towarów czy przepływów, obserwacji procesów ale też zakładanych planów rozwoju biznesu), wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, pomogą zaprojektować nowe rozwiązanie logistyczne, przygotują projekt logistyczny magazynu.

Ocenią wykonalność planowanego przedsięwzięcia (np. budowa nowego centrum logistycznego w zdefiniowanym miejscu), czy też kompleksowo doradzą Inwestorowi od strony logistycznej przy budowie nowego magazynu – począwszy od zagadnień związanych z wyliczeniem i ustaleniem wielkości, kubatury i ulokowaniem obiektu na działce inwestycyjnej, poprzez zaaranżowanie jego wnętrza (strefy, ciągi, automatyka czy infrastruktura do składowania i transportu, jej rodzaj, wielkość / ilość z ulokowaniem w przestrzeni magazynowej), po zaprojektowanie procedur i schematów pracy ludzi w poszczególnych procesach logistycznych.

Współpracując z nami, otrzymasz nie tylko doskonały projekt magazynu, ale także wsparcie w zakresie organizacji pracy i szkolenia zespołu. Wierzymy, że technologia i infrastruktura to jedno, ale prawdziwy sukces osiąga się dzięki zaangażowanemu i dobrze przeszkolonemu zespołowi.

Realizowane przez nas usługi ukierunkowane są stricte na logistykę – jej efektywne, optymalne działanie. Wykorzystując wskazówki zawarte w naszych pracach, Klient ma pewność, że wdrożone w życie nowo zaprojektowane rozwiązanie będzie spełniało oczekiwania jego firmy oraz sprosta uwarunkowaniom i specyfice prowadzonej działalności.

PROJEKT LOGISTYCZNY MAGAZYNU

  • Projekt magazynu
  • Projekt automatyki magazynowej (Solution Design)
  • WMS Design
Współpracując z nami, możesz uzyskać:

Bezpieczeństwo inwestycji |
Kompleksowe info projektowe magazynu |
Wybór celowanych rozwiązań logistycznych |

Informacje o Naszych Usługach

Projekt logistyczny magazynu

Projektując nowo budowany lub też wynajęty obiekt magazynowy od strony funkcjonalnej, Inwestorzy bardzo często nie zwracają uwagi na szereg krytycznych uwarunkowań logistycznych, które bezpośrednio przekładają się na jego optymalne i efektywne działanie.

Magazyn zaprojektowany bez udziału logistyka-inżyniera zazwyczaj bardzo szybko okazuje się niefunkcjonalny i niespełniający wymagań firmy. Złe umiejscowienie i nieprawidłowo dobrana ilość doków wyładunkowo-załadunkowych, nieodpowiednia infrastruktura magazynowa, nieoptymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej – to tylko niektóre z pomyłek lub niedopatrzeń, które w istotny sposób rzutują na późniejszą pracę w magazynie. Im wcześniej firma pomyśli o wsparciu logistycznym, tym koszty inwestycji będą mniejsze.

Projekt logistyczny magazynu to flagowa usługa naszej firmy.

Na bazie wnikliwej i szczegółowej analizy otoczenia logistycznego firmy w ujęciu „jak jest” (AS-IS), ale też swojego doświadczenia i najlepszych, logistycznych, rynkowych praktyk, konsultanci Elandis pomagają zaprojektować logistycznie optymalny, w pełni efektywny i dopasowany do potrzeb i planów rozwoju firmy magazyn.
W pierwszym kroku prac opracowywany jest – najczęściej wspólnie z architektem – koncept ogólny (tzw. masterplan). Jest on następnie uszczegóławiany w formie layoutu (koncepcja optymalnego rozmieszczenia i zagospodarowania wnętrza obiektu) a także propozycji organizacji i realizacji poszczególnych operacji jakie będą w nim wykonywane.

Wsparcie konsultantów naszej firmy może być realizowane w kontekście inwestycji w nowy magazyn także na następujących polach:

  • Koordynacji prac związanych z przeprowadzką magazynu i uruchomieniem pracy w nowym obiekcie;
  • Benchmarkingu rozwiązań infrastrukturalnych i wsparciu w zakupie;
  • Nadzoru nad dostawami, montażem, testami i uruchomieniem rozwiązań logistycznych (składowanie, transport, automatyka;
  • Nadzoru nad wdrożeniem systemu do zarządzania gospodarką magazynową WMS.

Projekt automatyki magazynowej
(solution design)

Automatyka we współczesnych magazynach to znak czasu. Nadrzędnym celem jej wprowadzenia jest podniesienie sprawności i jakości realizowanych procesów logistycznych, ale też – co widać szczególnie w ostatnim czasie – uniezależnienie się od deficytu pracowników (nawet pomimo często niekorzystnego rachunku zwrotu z inwestycji).

Rynek rozwiązań automatycznych rozwija się w bardzo szybkim tempie. Transport wewnętrzny (przenośniki, wózki autonomiczne), składowanie (układnice), automaty do kompletacji i sortery, to tylko przykłady najczęściej stosowanych obecnie rozwiązań. Automatyzacja nie jest jednak dla każdego: nie zawsze się opłaca i nie zawsze jest w stanie zwrócić się w racjonalnym okresie czasu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, ale i rozwijającemu się rynkowi rozwiązań z gatunku automatyki magazynowej, wprowadziliśmy do oferty usługę solution design. Takie projektowanie rozpoczyna się od analizy danych, zbadania specyfiki przepływów oraz operacji logistycznych – pełnego zrozumienia potrzeb Klienta. Poprzez połączenie doświadczenia, celowo dobranych narzędzi i specjalistycznego oprogramowania symulacyjnego wypracowujemy z Klientem kompleksową koncepcję rozwiązań automatyzujących pracę jego logistyki. Nasze projekty obejmują zarówno rysunki projektowe, jak i założenia budżetowe oraz ogólne kalkulacje CAPEX/OPEX oraz ROI.

Konsultanci Elandis są także w stanie doradzić i poprowadzić firmę bezpiecznie przez projekt wdrożenia i uruchomienia zaprojektowanych dla niej rozwiązań.

Systemy WMS (WMS Design)

Wybór systemu WMS dla logistyki magazynowej to decyzja strategiczna, przewidywana na lata. Niestety wielokrotnie przez brak kompetencji i doświadczeń w prowadzeniu projektów informatycznych, firmy nie przygotowują projektu rozwiązania, które chcą zakupić i wdrożyć, traktując etap przygotowawczo-koncepcyjny po macoszemu lub zostawiając go wykonawcy rozwiązania.

Zakres funkcjonalny i sposób działania systemu WMS to zazwyczaj dzieło programisty i/lub wdrożeniowca – najczęściej bardzo młodych osób, które z logistyką mają niewiele wspólnego; osób, które myślą zupełnie innymi kategoriami niż pracownicy, którzy będą korzystać z systemu WMS na co dzień. W efekcie finalnym wdrożony w organizacji system okazuje się niefunkcjonalny, trudny w zarządzaniu, wdrożenie nie ma końca, a koszty bardzo szybko przekraczają akceptowalny poziom (i stale rosną).

Nasi konsultanci to logistycy-inżynierowie z wieloletnim, przekrojowym, praktycznym doświadczeniem w logistyce. Znając i rozumiejąc problematykę, ale też i złożoność operacji magazynowych, pomagają w stworzeniu założeń funkcjonalnych rozwiązania systemu WMS dedykowanego dla danego przedsiębiorstwa. Definiują szczegółowo krytyczne, istotne i dodatkowe funkcjonalności systemu, kształt procesów, ustalają sposób integracji z systemami zewnętrznymi i rozwiązaniami typu automatyki magazynowej. Na bazie przygotowanych założeń pomagają w selekcji dostępnych, oferowanych firmie rozwiązań, pomagając właściwie skalkulować inwestycję pod kątem kosztowym (ujęcie CAPEX/OPEX i ROI), pomagają finalnie wybrać optymalne dla danej firmy rozwiązanie. Mogą też jako project managerowie poprowadzić w imieniu Klienta projekt wdrożenia wybranego systemu WMS.

Nasza usługa została stworzona po to, aby Klient mógł kupić, wdrożyć i korzystać z systemu WMS maksymalnie użytecznego, idealnie dopasowanego do specyfiki swojej logistyki i biznesu.

Zaufali nam