Nowe Rozwiązanie Logistyczne – Projekt Logistyczny Magazynu.

Wdrażanie nowego rozwiązania logistycznego w życie – na przykład strategii logistycznej magazynu, projektu logistycznego magazynu oparte o przygotowany uprzednio projekt logistyczny magazynu, to wymagająca inwestycja – zarówno kosztowa jak i logistyczna. Jej celem jest rozwój biznesu, możliwość oferowania Klientom szerszej gamy produktów, większa dostępność towarów, a wreszcie efektywniejsza i szybsza obsługa zamówień.

Nasi specjaliści, na bazie szeroko zakrojonych prac zapoznawczych z logistyką danego przedsiębiorstwa (analizy specyfiki towarów czy przepływów, obserwacji procesów ale też zakładanych planów rozwoju biznesu), wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, pomogą zaprojektować nowe rozwiązanie logistyczne – przygotować strategię logistyczną czy projekt nowego magazynu.

Zbadają i zaopiniują rozpatrywane scenariusze rozwoju logistyki, ocenią wykonalność planowanego przedsięwzięcia (np. budowa nowego centrum logistycznego w zdefiniowanym miejscu), czy też kompleksowo doradzą Inwestorowi od strony logistycznej przy budowie nowego magazynu – począwszy od zagadnień związanych z wyliczeniem i ustaleniem wielkości, kubatury i ulokowaniem obiektu na działce inwestycyjnej, poprzez zaaranżowanie jego wnętrza (strefy, ciągi, automatyka czy infrastruktura do składowania i transportu, jej rodzaj, wielkość / ilość z ulokowaniem w przestrzeni magazynowej), po zaprojektowanie procedur i schematów pracy ludzi w poszczególnych procesach logistycznych.

Realizowane przez nas usługi ukierunkowane są stricte na logistykę – jej efektywne, optymalne działanie. Wykorzystując wskazówki zawarte w naszych pracach, Klient ma pewność, że wdrożone w życie nowo zaprojektowane rozwiązanie będzie spełniało oczekiwania jego firmy oraz sprosta uwarunkowaniom i specyfice prowadzonej działalności.

STRATEGIA LOGISTYCZNA I TRANSFORMACJE LOGISTYCZNE

 • Strategia logistyczna (w tym BRB)
 • Studium wykonalności (feasibility study)
 • Cyfryzacja logistyki
Współpracując z nami, możesz uzyskać:

Bezpieczeństwo inwestycji |
Kompleksowe info projektowe magazynu |
Wybór celowanych rozwiązań logistycznych |

PROJEKT LOGISTYCZNY MAGAZYNU

 • Projekt magazynu
 • Projekt automatyki magazynowej (Solution Design)
 • WMS Design

Informacje o Naszych Usługach

Strategia logistyczna

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. Raz na kilka lat definiują lub aktualizują swoją strategię rozwoju – program, który określa główne cele firmy i sposoby ich osiągania. Jednym z istotniejszych obecnie obszarów definiowanych w ramach wizji rozwoju firmy jest strategia logistyczna, czyli zestaw długookresowych, skoordynowanych decyzji i działań w zakresie m.in. lokalizacji, magazynowania, transportu czy wreszcie sposobu obsługi klientów.

Bardzo często na pewnym etapie życia firmy pojawia się moment, w którym przedsiębiorstwo rozważa czy rozwijać i zarządzać logistyką we własnym zakresie, czy też powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej (operatorowi logistycznemu) i skupić się na głównej działalności biznesu. Padają wtedy fundamentalne pytania: Który model jest lepszy dla nas? Jakie będą koszty związane z jedną i drugą opcją? Czy jest to odpowiedni czas na zmiany? Jakie korzyści i ryzyka niosą za sobą rozważane opcje?

Jest to zawsze bardzo indywidualna kwestia, którą każdy przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować, przekalkulować i rozważyć wyłącznie w kontekście własnej działalności i celu, jaki chce osiągnąć.

Wspieramy właścicieli i zarządy firm w określeniu optymalnego kierunku rozwoju logistyki przedsiębiorstwa, analizując, oceniając i rekomendując najlepsze scenariusze z rozważanych, m.in.:

 • „Build” – budowa / rozbudowa własnego magazynu i organizacja logistyki wokół niego we własnym zakresie;
 • „Rent” – wynajem powierzchni magazynowej i organizacja logistyki w wynajętym obiekcie we własnym zakresie;
 • „Outsourcing” – powierzenie logistyki firmy w ręce wyspecjalizowanego w tym zakresie podmiotu.

Jako wynik przeprowadzonych prac powstaje dokument analityczny (strategia logistyczna) dokładnie określający koszty jak i definiujący korzyści i ryzyka każdej z analizowanych opcji. Na podstawie tak przeprowadzonych analiz firma może w pełni świadomie i bez zbędnego ryzyka podejmować najkorzystniejsze dla siebie decyzje biznesowe.

Studium wykonalności (feasibility study)

Studium wykonalności to usługa, dzięki której firma zyskuje podstawę merytoryczną dotyczącą inwestycji, którą ma zamiar zrealizować.
Opracowanie takiego studium w kontekście logistyki wiąże się najczęściej z inwestycją w nowy magazyn lub centrum dystrybucyjne. W ramach realizowanych przez nas prac Klienci mogą liczyć m.in. na:

 • Wskazanie geograficzne lokalizacji nowego obiektu wraz z plusami i minusami przedstawionych alternatyw;
 • Wyznaczenie wielkości tak całego obiektu oraz poszczególnych, zasadniczych, najważniejszych stref operacyjnych zapewniających efektywność operacji i plany rozwoju firmy;
 • Przedstawienie rozwiązań infrastrukturalnych (do składowania, transportu wewnątrzzakładowego, itp.) wraz z wszelkimi plusami i minusami każdej z opcji,;
 • Przedstawienie opcji automatyzacji procesów ze wskazaniem na konkretne rozwiązania automatyzujące;
 • Analizę możliwości i przedstawienie sposobu połączenia nowego obiektu z już działającymi (z zachowaniem optimum przepływów towarowych);
 • Przedstawienie koncepcji zapewniających efektywną obsługę logistyczną obiektu (liczba wjazdów / wyjazdów, doków, bram, parkingów);
 • Obliczenie zapotrzebowania na siłę roboczą (personel);
 • Przygotowanie budżetu inwestycji (porównanie CAPEX/OPEX);
 • Przygotowanie planu realizacji inwestycji wraz z harmonogramem zawierającym najważniejsze kamienie milowe projektu oraz poszczególne kroki wyzwalające kolejne działania.

Nasi sprawdzeni eksperci dostarczają naszym Klientom wymaganą, pełną inżynierską, logistyczną wiedzę. W rezultacie naszej usługi, Klient otrzymuje od nas biznesowe uzasadnienie wykonalności projektu: wyjściowy koncept obiektu, proponowane rozwiązania, najważniejsze kalkulacje oraz wskazania techniczne i organizacyjne mające na celu usprawnić realizację projektu.

Cyfryzacja logistyki

Cyfryzacja i digitalizacja to wciąż dla wielu firm tak zwana „czarna magia”. Brak wyspecjalizowanego personelu, złe doświadczenia, złożoność procesów – to tylko przykłady powodów, dla których chcąc wdrożyć konkretne rozwiązania, bądź przymierzając się do konkretnych zmian na polu automatyzacji procesów, warto skorzystać z pomocy naszych specjalistów.

Usługa transformacji cyfrowej w logistyce którą oferuje nasza firma to spektrum działań mających na celu pomoc naszym Klientom w wyborze i wdrożeniu rozwiązań informatycznych w obszarach związanych z logistyką magazynową. Wspieramy także firmy w wyborze i wprowadzeniu innowacji dedykowanych logistyce.

Nasi eksperci posiadający wieloletnie, bogate doświadczenia związane z wprowadzaniem i udoskonalaniem rozwiązań technologicznych w obszarze logistyki magazynowej, mogą pomóc firmie w następujących obszarach:

 • Opracowaniu wymagań funkcjonalnych, wyborze i wdrożeniu systemów do zarządzania gospodarką magazynową (WMS);
 • Doradzeniu w kwestii rozwiązań do automatycznej identyfikacji dedykowanym logistyce;
 • Stworzeniu założeń / koncepcji / projektu wykonawczego w zakresie systemów LAN / WLAN / CCTV dedykowanych logistyce;
 • Wdrożeniu rozwiązań opartych o urządzenia Internetu Rzeczy (IoT);
 • Robotyzacji procesów;
 • I wielu innych.

Projekt logistyczny magazynu

Projektując nowo budowany lub też wynajęty obiekt magazynowy od strony funkcjonalnej, Inwestorzy bardzo często nie zwracają uwagi na szereg krytycznych uwarunkowań logistycznych, które bezpośrednio przekładają się na jego optymalne i efektywne działanie.

Magazyn zaprojektowany bez udziału logistyka-inżyniera zazwyczaj bardzo szybko okazuje się niefunkcjonalny i niespełniający wymagań firmy. Złe umiejscowienie i nieprawidłowo dobrana ilość doków wyładunkowo-załadunkowych, nieodpowiednia infrastruktura magazynowa, nieoptymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej – to tylko niektóre z pomyłek lub niedopatrzeń, które w istotny sposób rzutują na późniejszą pracę w magazynie. Im wcześniej firma pomyśli o wsparciu logistycznym, tym koszty inwestycji będą mniejsze.

Projekt logistyczny magazynu to flagowa usługa naszej firmy.

Na bazie wnikliwej i szczegółowej analizy otoczenia logistycznego firmy w ujęciu „jak jest” (AS-IS), ale też swojego doświadczenia i najlepszych, logistycznych, rynkowych praktyk, konsultanci Elandis pomagają zaprojektować logistycznie optymalny, w pełni efektywny i dopasowany do potrzeb i planów rozwoju firmy magazyn.
W pierwszym kroku prac opracowywany jest – najczęściej wspólnie z architektem – koncept ogólny (tzw. masterplan). Jest on następnie uszczegóławiany w formie layoutu (koncepcja optymalnego rozmieszczenia i zagospodarowania wnętrza obiektu) a także propozycji organizacji i realizacji poszczególnych operacji jakie będą w nim wykonywane.

Wsparcie konsultantów naszej firmy może być realizowane w kontekście inwestycji w nowy magazyn także na następujących polach:

 • Koordynacji prac związanych z przeprowadzką magazynu i uruchomieniem pracy w nowym obiekcie;
 • Benchmarkingu rozwiązań infrastrukturalnych i wsparciu w zakupie;
 • Nadzoru nad dostawami, montażem, testami i uruchomieniem rozwiązań logistycznych (składowanie, transport, automatyka;
 • Nadzoru nad wdrożeniem systemu do zarządzania gospodarką magazynową WMS.

Projekt automatyki magazynowej
(solution design)

Automatyka we współczesnych magazynach to znak czasu. Nadrzędnym celem jej wprowadzenia jest podniesienie sprawności i jakości realizowanych procesów logistycznych, ale też – co widać szczególnie w ostatnim czasie – uniezależnienie się od deficytu pracowników (nawet pomimo często niekorzystnego rachunku zwrotu z inwestycji).

Rynek rozwiązań automatycznych rozwija się w bardzo szybkim tempie. Transport wewnętrzny (przenośniki, wózki autonomiczne), składowanie (układnice), automaty do kompletacji i sortery, to tylko przykłady najczęściej stosowanych obecnie rozwiązań. Automatyzacja nie jest jednak dla każdego: nie zawsze się opłaca i nie zawsze jest w stanie zwrócić się w racjonalnym okresie czasu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, ale i rozwijającemu się rynkowi rozwiązań z gatunku automatyki magazynowej, wprowadziliśmy do oferty usługę solution design. Takie projektowanie rozpoczyna się od analizy danych, zbadania specyfiki przepływów oraz operacji logistycznych – pełnego zrozumienia potrzeb Klienta. Poprzez połączenie doświadczenia, celowo dobranych narzędzi i specjalistycznego oprogramowania symulacyjnego wypracowujemy z Klientem kompleksową koncepcję rozwiązań automatyzujących pracę jego logistyki. Nasze projekty obejmują zarówno rysunki projektowe, jak i założenia budżetowe oraz ogólne kalkulacje CAPEX/OPEX oraz ROI.

Konsultanci Elandis są także w stanie doradzić i poprowadzić firmę bezpiecznie przez projekt wdrożenia i uruchomienia zaprojektowanych dla niej rozwiązań.

Systemy WMS (WMS Design)

Wybór systemu WMS dla logistyki magazynowej to decyzja strategiczna, przewidywana na lata. Niestety wielokrotnie przez brak kompetencji i doświadczeń w prowadzeniu projektów informatycznych, firmy nie przygotowują projektu rozwiązania, które chcą zakupić i wdrożyć, traktując etap przygotowawczo-koncepcyjny po macoszemu lub zostawiając go wykonawcy rozwiązania.

Zakres funkcjonalny i sposób działania systemu WMS to zazwyczaj dzieło programisty i/lub wdrożeniowca – najczęściej bardzo młodych osób, które z logistyką mają niewiele wspólnego; osób, które myślą zupełnie innymi kategoriami niż pracownicy, którzy będą korzystać z systemu WMS na co dzień. W efekcie finalnym wdrożony w organizacji system okazuje się niefunkcjonalny, trudny w zarządzaniu, wdrożenie nie ma końca, a koszty bardzo szybko przekraczają akceptowalny poziom (i stale rosną).

Nasi konsultanci to logistycy-inżynierowie z wieloletnim, przekrojowym, praktycznym doświadczeniem w logistyce. Znając i rozumiejąc problematykę, ale też i złożoność operacji magazynowych, pomagają w stworzeniu założeń funkcjonalnych rozwiązania systemu WMS dedykowanego dla danego przedsiębiorstwa. Definiują szczegółowo krytyczne, istotne i dodatkowe funkcjonalności systemu, kształt procesów, ustalają sposób integracji z systemami zewnętrznymi i rozwiązaniami typu automatyki magazynowej. Na bazie przygotowanych założeń pomagają w selekcji dostępnych, oferowanych firmie rozwiązań, pomagając właściwie skalkulować inwestycję pod kątem kosztowym (ujęcie CAPEX/OPEX i ROI), pomagają finalnie wybrać optymalne dla danej firmy rozwiązanie. Mogą też jako project managerowie poprowadzić w imieniu Klienta projekt wdrożenia wybranego systemu WMS.

Nasza usługa została stworzona po to, aby Klient mógł kupić, wdrożyć i korzystać z systemu WMS maksymalnie użytecznego, idealnie dopasowanego do specyfiki swojej logistyki i biznesu.

Zaufali nam