Skip to main content

Doświadczenie konsultantów Elandis w prowadzeniu projektów dla branży biurowo-szkolnej przekonało kolejną firmę do nawiązania z nami współpracy i skorzystania z naszych usług doradczych. Klient Elandis w związku z rozwojem firmy oraz rosnącymi wymaganiami rynku postanowił wybudować nowy obiekt magazynowy. Uwzględniając zarówno najlepsze praktyki logistyczne, jak i specyfikę branży nasi konsultanci stworzą projekt logistyczny nowego magazynu. Współpraca ma na celu zaprojektowanie nowego obiektu biorąc pod uwagę przede wszystkim dwa kluczowe parametry: szybkość kompletacji oraz dostępność towaru.

W ramach projektu konsultanci stworzą layout nowego magazynu, zawierający m.in. wymiary budynku i jego pojemność, wybór i aranżację systemów składowania, liczbę miejsc pobrań, ścieżkę kompletacji towaru, ciągi komunikacyjne i strefy operacyjne, środki transportu wewnętrznego, podział magazynu na strefy funkcjonalne, określenie liczby i umiejscowienia doków i bram przeładunkowych.